Soyut Heykeller

Soyut çalışmalar sanat dünyasında önemli bir yere sahiptir. Basitçe tanımlamak gerekirse soyut çalışmalar ancak eserin yapımcısı tarafından izah edilebilen, izleyicilere mesajlarını göz veya el ile hissettirmek yerine hayal gücü yolu ile verebilen yapıtlardan oluşur.

Soyut sanat akımları dünyada özellikle 1900 ve sonrasında birçok farklı tür ve anlayışla başlatılmış, resim, heykel ve mimari gibi alanlarda günümüze kadar birçok önemli eserle birlikte gelmiştir. Örneklemek gerekirse Konstrüktivizm (1915) ve De Stijl (1917) soyutlamayı heykel ve mimarinin üçüncü boyutuna taşımış paralel akımlardır. 1940’lardan 1960’lara süregelen soyut dışavurumculuk ve 1960’larda yaygın olan Op-art, Minimalizm de soyut sanat akımlarıdır. Günümüzde ise soyut sanat odaklı çalışmalar artık akımlardan bağımsız olarak incelenmektedir ve fotoğraflar da bu kapsama alınabilmektedir. Yazının devamı için resimlerin sonrasına geçebilirsiniz 

Duvardan Çıkan Adam Heykeli

Fotoğraftaki görüntülerin işlenebilmesi ve zaman ile mekan kavramlarından bağımsız olarak sergilenebilmesi fotoğrafçılıkta da soyut sanat çalışma örneklerini görmemize neden olmaktadır. Yine de soyut sanat en fazla resim ve heykellerde karşımıza çıkmaktadır. Bizler de BUCROS olarak 10 yılı aşkın heykel imalatı tecrübemizi soyut heykel yapımı konusunda da sürdürüyoruz. Uzmanlık alanımız hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek…

Resimlerde odaklanılan soyutluk çalışmalarında yaradılış çerçevesinde bilinen çizgi ve renklerin dışına kolaylıkla çıkabilir. Soyut heykel yapımı çalışmalarında da aynı ifadeleri kullanmak oldukça mümkündür. İslam ve Musevilik inanışlarında insana odaklı çalışmalar yasaklanmış olduğu için süsleme çalışmaları da soyut eserler çerçevesinde değerlendirilebilmektedir. Mermer veya ağaç gibi cisimler üzerine uygulanan sanatsal yöntemlere de soyut bir bakış açısı getirilebilmektedir.

Temel anlamda soyutluk çalışmasında sanatçının ilham olarak tamamen çalıştığı esere yoğunlaşmasından bahsedebiliriz. Bazı kaynaklara göre soyut sanatın tarifi hiçbir somut unsur bulundurmayan non figüratif çalışmalar olarak değerlendirilmektedir. Kimi bakış açıları da soyut sanatın non figüratif olması gerektiğini ve maddecilikten uzaklaşarak soyut kavramların işlemesi gerektiğini savunmaktadır. Gerçekten de sanat dünyasında en çok tartışılan eserler soyut sanat eserleri olmaktadır diyebiliriz. BUCROS olarak bugüne kadarki en büyük ilham kaynağımız hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve gerçekten de sanatçıların elinden çıkan harika sanat eserlerini sizler ve mekanlarınız için üretmek oldu.

Soyut Heykel Nedir?

Heykelleri diğer birçok sanat eseri gibi soyut ve somut olarak ayırabilmek mümkündür. Soyut heykel üretimi sanatçının doğada var olan ve gözün algıladığı çizgilerin dışına çıkarak, tüm duyuların hisleri ile kendi yaşadığı gerçekliklerin birleşimiyle ortaya çıkar. Tabii soyutlama sadece heykelin biçiminin değiştirilmesi olarak düşünülmemeli; nesnenin özündeki gerçeklik aranmalıdır.

Sanatçının hislerinin diğer tüm eserlerde olduğu gibi soyut heykel üretimi sırasında da karşı tarafa aktarabilmesi oldukça önemlidir. Bizler de BUCROS olarak hünerli sanatçılarımız ve heykeltıraşlarımız ile 10 yılı aşkın deneyimimizin bize verdiği heyecanlarla ev veya işyeriniz için en dikkat çekici soyut heykel tasarımı yaptırma konusunda sizlere hayal gücü ortaklığı teklif ediyoruz. BUCROS bugüne dek birçok ticaret merkezi, AVM, fuar, stant, residence, turizm tesisi, sanat galerisi, sergi salonu ve gösteri merkezi için soyut heykel yapımı gerçekleştirmiştir.

Soyut Heykel Sanatı

Birçok otorite M.Ö. 11. YY’da bulunan Shigir İdolü’nü insanlık tarihi için soyut heykel sanatı ilk örneği olarak kabul etmektedir. Ağaçtan kesilerek yapılan ve üzerinde şeytani kol ve yüz görüntülerinin yer aldığı bu idolün ormanı tabulaştıran bir sembol olduğu düşünülüyor. Soyut heykel sanatı bugün form, ölçü ve tema arasında değerlendirilen ve alışılagelmiş çizgilerin ötesindeki heykel çalışmaları için kullanılmaktadır.

DİĞER ÜRÜNLERİMİZ