Heykelin Tarihçesi Heykel Nedir ?

HEYKEL ve HEYKELİN  KISA KISA ; TARİHİ

Herhangi bir konunun geçmişini bilmek, onu hayatınızda nasıl
konumlandıracağınıza ışık tutar. Bu nedenle, yeni blog yazımızda sanat tarihinde heykelin nasıl evrildiği hakkında
bilgi aktarımında bulunmaya ayırdık. Heykelin sanatı, kelimenin tam anlamıyla, tarih öncesi çağlarda başlamıştır. Dünya genelinde tarih çağlarının başlangıcı, yazının icadı olarak kabul edilirken, ilk
heykeller, yazının bulunmasından önce yapılmıştır.

Tarih Öncesi Çağlarda Heykel 75.000 yıl önce…

Heykel denildiği zaman, aklımıza doğal olarak 3 boyutlu objeler gelmektedir. Ancak günümüzde Güney Afrika sınırları içinde bulunan bir mağarada bulunan aşı boyası
üzerinde sanatçının bıraktığı gravür izleri halen korunmaktadır. Dünyanın ilk heykellerinden biri olarak kabul edilen bu toprak boyası parçasının geçmişi 75.000
yıl öncesine uzanmaktadır.

Merhaba Estetik Kaygı!

Bu aşı boyası için belki bugüne kadar gördüğümüz en etkileyici sanat eseri diyemeyiz lakin sanatçının toprak boyası üzerine estetik amaçlarla bir şeyler kazımış
olması, yine de onu bir sanat eseri yapar ve o, gravür sınıfında kabul edilir.Bildiğimiz anlamda heykellere benzeyen ilk örnekler ise 30.000 yıl öncesinin
Almanya& 39;sında karşımıza çıkar. Günümüze kadar en iyi korunan eserlerden biri bir aslan-kadındır. Bu figürde insan vücudu ile kedigiller ailesinden birinin başı bir arada
işlenmiştir.

Venüs of Willendorf

 

25.000 – 28.000 yıl öncesine tarihlenen Venüs of Willendorf heykelciği kireçtaşının oyulması tekniği ile elde edilmiştir. Kadın vücudunu sembolize ettiği düşünülen heykelciğin abartılı tarafları doğurganlığı vurguladığı için, sanat tarihçileri arasında,
sanatçının herhangi bir kadını değil, tüm kadınları veya kadınlık olgusunu ele aldığı görüşü hakimdir zira bu heykelin çağdaşı olan diğer bazı heykelciklerde kadın
vücudunun proporsiyonları gerçeğe son derece yakın tasvir edilmiştir.

Antik Mısır Medeniyetleri:

Sfenks Heykelini Bilmeyen Var mı? Günümüzde de Mısır & 39;ın en önemli anıtlarından biri olarak dikkat çeken Sfenks heykelini bilmeyen yoktur. Devasa boyutlarda ki Kumtaşı Sfenks heykelinin,
muhtemelen firavun Khafre & 39;nin bir görüntüsü olduğu ve onun ölümden sonraki hayatı için tasarlanan cenaze kompleksinin bir parçası olduğu düşünülür.

Mısırlı heykeltıraşlar, ölümden sonraki hayat için verdikleri eserlerde zaman zaman ahşap, kil ve diğer başka malzemeleri kullanmış dahi olsalar, bu eserlerin ana
malzemesi daima kumtaşı olmuştur.)

Antik Mısır Heykellerinin Amacı Firavunun Tanrısallığını İlan Etmektir… Sfenks, Firavun Khafre& 39;nin ölüm yaşı ve o yaştaki fiziksel kondisyonundan bağımsız
olarak mükemmel bir yüz ve kusursuz bir vücutla idealize edilerek tasvir edilmiştir. Sfenks örneğinde olduğu gibi, firavunlara ilişkin temsillerin hiç biri firavunun gerçek
portresi değildir. Antik Mısır'ın firavun heykellerinde amaç firavunun tanrısal özelliklerini ilan etmek olmuştur.

Mısır Sanatı ve Heykel Tarihi

Firavun Akhenaton& 39;un Hastalığına Heykel Tasvirinden Teşhis… Mısır sanatı, MÖ 14. yüzyılda, firavun Akhenaton& 39;un saltanatı sırasında önemli
ölçüde değişti. Bu dönemde sanatçılar, Empresyonistlerin 19. yüzyılda resimde yaptığı gibi gelenekten vazgeçiyorlardı. Yani, Artık Antik Mısır firavunlarını
mükemmel tasvir etmek zorunluluğu ortadan kalkmıştı. Ama acaba Akhenaton& 39;un diyorit taşından oyulan ve halen Kahire Müzesinde sergilenen heykelinde görülen
deformite gerçeği yansıtmakta mıydı? Günümüzün modern tıp tekniklerini kullanan pek çok doktor Akhenaton& 39;un hastalığına bu heykeli yorumlayarak teşhis koymaya
çalışmışsa da, fikir birliğine varılmadığı için deformite, firavunun gerçek kusurunu betimler diyemeyiz.

Yazar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir